08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları ve Ödül Töreni
Omurilik Hastalıkları Derneği Başkanı Dr. Müfit Akyüz
Sempozyum Başkanı Dr. Rıdvan Alaca
09:30 - 10:30 OTURUM-I

Dr. Vesile Sepici
Dr. Neşe Özgirgin

Omurilik Yaralanmalı Hastaya Yaklaşım Dr. Şükrü Gündüz
Omurilik Yaralanması Rehabilitasyonunda Yeni Neler Var? Dr. Haydar Gök
10:30 - 10:50 KAHVE ARASI
10:50 - 12:20 OTURUM-II (Prof. Dr. Halil Ünalan Oturumu) Dr. Cavit Meclisi
Dr. Lale Aktekin
Dr. Belgin Erhan
Halil Ünalan'ı anma Dr. Fatma Ünalan
Osteoporoz ve Kırıklar Dr. Kadriye Öneş
Spinal Deformiteler ve Siringomiyeli Dr. Fatih Tok
Spastisite,tedavisi ve İlişkili Problemler Dr. Şehim Kutlay
12:20 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 OTURUM-III Dr. Gülümser Aydın
Dr. Seyhan Sözay
Üst Ekstremite Aşırı Kullanım Problemleri ve Tuzak Nöropatiler Dr. Elif Yalçın
Geç Dönem Kardiyopulmoner Problemler Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
Geç Dönem Üriner Problemler Dr. Ümüt Güzelküçük
15:00 - 15:20 KAHVE ARASI
15:20 - 16:50 OTURUM-IV Dr. Aytül Çakcı
Dr. Kamil Yazıcıoğlu
Psikososyal Problemler Dr. Özlem Taşoğlu
Beklenen Yaşam Süresi ve Ölüm Nedenleri Dr. Burcu Önder
Geç Dönem Takip Dr. Emre Adıgüzel